Reception

Innovativ tjänsteportfölj inom säkerhet

Addici erbjuder moderna och personliga säkerhetslösningar. Vi har marknadsledande expertis och lång erfarenhet av lösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav.

Våra tjänster omfattar:

 

Bevakning
Våra väktare, ordningsvakter och skyddsvakter skapar trygghet och ger oöverträffad service. Genom utbildningar som Service i stjärnklass och samarbete med övriga delar av Coors integrerade facility management-leveranser blir vi ett stöd i kundens verksamhet.

Säkerhetsteknik
Vi har erfarenhet från några av de största och mest komplexa säkerhetsinstallationerna i Norden. Vi erbjuder installation, drift och underhåll av inbrottslarm, passersystem, CCTV, samt brandlarm och släckanläggningar. Genom en strukturerad process för underhållsplanering får våra kunder förutsägbarhet och kontroll över sina kostnader. 

Tillträdesskydd
Våra lösningar inom tillträdesskydd skapar hög tillgänglighet och är enkla att använda för kundens medarbetare. Vi kompletterar drift av passersystem med fjärröppningstjänster, automatiserad beställning av kort och behörigheter, och möjlighet att få hjälp av Coor Security Center dygnet runt, året om.  

Brandskydd
Inom brandskydd erbjuder vi kunder hjälp med alla delar av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Från riskinventering och uppsättning av brandskyddsorganisation till utbildning, kontroller och uppföljningar. 

Kursutbud: 

HLR Grundkurs – 1 timme 
MålgruppSamtligaInnehåll: Manuell HLR samt AED "automatisk extern defibtilator 

Första hjälpen + HLR - 4 timmar 
MålgruppSamtligaInnehåll: LABCDE, Teoretisk/praktisk 50/50.  

Konflikthantering, Hot och Våld Grundkurs -2 timmar 
MålgruppSamtliga. InnehållKonfliktens grundorsakermekaniskerhanteringlösningmedarbetar/chefsperspektiv 
OBS! 
Förutsätter att cheferna går grundkurs 4 timmar. 

Konflikthantering, Hot och Våld Grundkurs - timmar 
MålgruppSamtliga. InnehållKonfliktens grundorsakermekaniskerhanteringlösningmedarbetar/chefsperspektiv

Konflikthantering, Hot och Våld Fortsättning - 4 timmar 
Målgrupp: Första linjens chefer (Gruppledare/Arbetsledare) InnehållPlaneringförberedelse I händelse av konfliktefterhantering

Informationssäkerhet Grundkurs - 8 timmar 
Målgrupp: Chefer och medarbetare som hanterar information
Innehåll: ISO, 
Infosäk grunderkontinuitetsplanering (som del av krisplanering), policy och dokumentstyrning 

Informationssäkerhet Fortsättning - 4 timmar 
Målgrupp: Chefer och medarbetare som hanterar information
InnehållDataskyddslagen, GDPR, skydd mot personbaserad inhämtning "PBI".  

Coachande ledarskap för servicemedarbetare – 4 timmar 
Målgrupp: Chefer och medarbetare/arbetsgrupp
InnehållChefen – ledarenkommunikationgruppteoriergruppdynamik, den coachande chefen, situationsanpassat ledarskap