Reception

Innovativ tjänsteportfölj inom säkerhet

Addici erbjuder moderna och personliga säkerhetslösningar. Vi har marknadsledande expertis och lång erfarenhet av lösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav.

Våra tjänster omfattar:

 

Bevakning

Våra väktare, ordningsvakter och skyddsvakter skapar trygghet och ger oöverträffad service. Genom utbildningar som Service i stjärnklass och samarbete med övriga delar av Coors integrerade facility management-leveranser blir vi ett stöd i kundens verksamhet.

Säkerhetsteknik

Vi har erfarenhet från några av de största och mest komplexa säkerhetsinstallationerna i Norden. Vi erbjuder installation, drift och underhåll av inbrottslarm, passersystem, CCTV, samt brandlarm och släckanläggningar. Genom en strukturerad process för underhållsplanering får våra kunder förutsägbarhet och kontroll över sina kostnader.

Tillträdesskydd

Våra lösningar inom tillträdesskydd skapar hög tillgänglighet och är enkla att använda för kundens medarbetare. Vi kompletterar drift av passersystem med fjärröppningstjänster, automatiserad beställning av kort och behörigheter, och möjlighet att få hjälp av Coor Security Center dygnet runt, året om. 

Brandskydd 

Inom brandskydd erbjuder vi kunder hjälp med alla delar av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Från riskinventering och uppsättning av brandskyddsorganisation till utbildning, kontroller och uppföljningar.

Parkeringsövervakning

Genom att överlåta ansvaret till Addici för parkering på tomtmark kan företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inte bara få bra parkeringsservice utan även skapa trygghet. Vi hjälper bland annat våra uppdragsgivare med att skylta parkeringsytan samt erbjuder digitala betalningslösningar.

Kursutbud

Våra utbildningar kan självklart skräddarsys efter behov avseende omfattning och exakt innehåll för att exakt passa varje utbildningsuppdrag. Undantaget för detta är HLR-utbildningarna som följer HLR-Rådets kvalitets- och standardkrav.

HLR (Manuell)

Kursen omfattar: Konstaterat hjärtstopp, HLR, luftvägsstopp, scenarioträning och larmrutiner.

HLR (Manuell)
Tidsåtgång: 1,5 timme
Max antal elever: 12 st
Kursen omfattar: Konstaterat hjärtstopp, HLR, luftvägsstopp, scenarioträning och larmrutiner.

D-HLR (Manuell och Automatisk Extern Defibrillator)

Kursen omfattar: Konstaterat hjärtstopp, HLR, AED (hjärtstartare), luftvägsstopp, scenarioträning och larmrutiner.

D-HLR (Manuell och Automatisk Extern Defibrillator)
Tidsåtgång: 2 timmar
Max antal elever: 12 st
Kursen omfattar: Konstaterat hjärtstopp, HLR, AED (hjärtstartare), luftvägsstopp, scenarioträning och larmrutiner.

Första Hjälpen L-ABC

Kursen ger baskunskaper i: Första hjälpen på skadeplats; Läge, Andning, Blödning och Chock samt enklare scenarioträning.

Första Hjälpen L-ABC
Tidsåtgång: 2 timmar
Max antal elever: 15 st per instruktör
Kursen ger baskunskaper i: Första hjälpen på skadeplats; Läge, Andning, Blödning och Chock samt enklare scenarioträning.

Första Hjälpen L-ABCDE

Kursen omfattar fördjupade baskunskaper i: Första hjälpen på skadeplats; Läge, Airway, Breathing, Circulation and Bleeding, Exposure and Disability, akuta tillstånd, psykisk första hjälpen och scenarioträning.

Första Hjälpen L-ABCDE
Tidsåtgång: 4 timmar
Max antal elever: 15 st per instruktör
Kursen omfattar fördjupade baskunskaper i: Första hjälpen på skadeplats; Läge, Airway, Breathing, Circulation and Bleeding, Exposure and Disability, akuta tillstånd, psykisk första hjälpen och scenarioträning.

Fördjupningsdelar som kan väljas till:
Tidsåtgång: 1-2 timmar beroende på del
Hypotermi/kylskador, hypertermi (arbeten i extrem miljö)
Brand- och elskador
Reaktioner i kris och konflikt

Konflikthantering - Hot och våld

Kursen omfattar: Konfliktens mekanismer, hotbilder, bemötande, verbal och fysisk deskalering, rutiner efter en incident, förberedelse av arbetsplatsen och medarbetare samt enklare scenarioträning.

Konflikthantering-Hot och våld
Tidsåtgång: 3 timmar
Kursen omfattar: Konfliktens mekanismer, hotbilder, bemötande, verbal och fysisk deskalering, rutiner efter en incident, förberedelse av arbetsplatsen och medarbetare samt enklare scenarioträning.

Ledarskapets grunder

Kursen innehåller: Ledar- och chefskapet, individen och gruppen, gruppens dynamik och normer, kommunikation samt situationsanpassat ledarskap.

Ledarskapets grunder
Tidsåtgång: 8 timmar
Kursen vänder sig både till nya chefer samt till mer erfarna chefer som inte tidigare har genomfört en ledarskapsutbildning.

Kursen innehåller: Ledar- och chefskapet, individen och gruppen, gruppens dynamik och normer, kommunikation samt situationsanpassat ledarskap.

Chefen och ledarskapet

Kursen innehåller: Ledar- och chefskapets villkor, svåra samtal, medarbetarsamtal, det coachande ledarskapet, arbetsrätt och kommunikation. Under kursen diskuteras erfarenheter och problemställningar.

Chefen och ledarskapet
Tidsåtgång: 8 timmar
Kursen vänder sig till dig som har befunnit sig i chefsrollen ett tag och vill utveckla ledarskapet och chefsrollen.

Kursen innehåller: Ledar- och chefskapets villkor, svåra samtal, medarbetarsamtal, det coachande ledarskapet, arbetsrätt och kommunikation. Under kursen diskuteras erfarenheter och problemställningar.

Omvärldsbevakning

Hur ser din bransch ut idag och hur kan den se ut imorgon? Vilka trender, möjligheter finns? Kursen ger dig verktygen att följa din bransch ur flera perspektiv och hjälper dig att hämta in relevant information.

Omvärldsbevakning
Tidsåtgång: 8 timmar
Hur ser din bransch ut idag och hur kan den se ut imorgon? Vilka trender, möjligheter finns? Kursen ger dig verktygen att följa din bransch ur flera perspektiv och hjälper dig att hämta in relevant information. Att förstå ditt nuläge och planera för kommande förutsättningar är ett kraftfullt verktyg att kunna tillgå.

Informationssäkerhetens grunder

Kursen ger dig grunderna för att: förstå syftet och metodiken i informationssäkerhetsarbetet.

Informationssäkerhetens grunder
Tidsåtgång: 8 timmar
Kursen ger dig grunderna för att: förstå syftet och metodiken i informationssäkerhetsarbetet. Innehållet omfattar informationssäkerhetens grunder och syfte, dokumentstyrning, dokumentklassning, GDPR, LIS/ISO27001.

Kontakta oss

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

GDPR