• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Upptäck nya Addici

Säkerhetstjänster som utvecklas i samma takt som omvärlden

Med Andreas Glansborg som ny VD går säkerhetsföretaget Addici in i en ny era; digitalisering, miljöhänsyn och kostnadsbesparingar ställer helt nya krav på trygga lösningar.

Andreas berättar om i den föränderliga tid vi lever i med ökade risker, klimatförändringar och lågkonjunktur:

– Det skapar en väldigt komplex situation. Sveriges överbefälhavare pratar om att förbereda oss för krig och det bedrivs aktivt spionage i vårt land - det ökar medvetenheten på ett bredare plan. Behovet att få säkerhet levererat på nya sätt ökar för svenska företag.

Nya krav och nya lösningar

För att möta moderna utmaningar ser Andreas att fokus behöver ligga på dessa fyra områden:

Säkerhet handlar först och främst om att mitigera risker och kontinuitetsplanera, dvs att jobba förebyggande och ha en plan om det oväntade sker. Här behöver vi jobba smartare med att ställa rätt frågor, vara förberedda men inte rädda. Vi ska också koppla risker till åtgärder och underhållsplaner för att fatta kloka beslut. Vi som säkerhetsbolag behöver bli ännu vassare rådgivare till våra kunder. För att göra det behöver vi säkerställa att vi alltid är på tå och bygger kunskap kring omvärldsläge, trender och våra kunders unika situationer.

Nästa område han nämner är digitalisering där han efterlyser en balans mellan möjligheter och lagstiftning när till exempel fysisk bevakning skiftar till digital, när dataanalyser blir nyckeln till framgång och säkerhetsteknik måste integreras i företags vanliga verksamhet.

– Det är ett område där det rör sig, men inte tillräckligt fort i jämförelse med andra branscher. Hela säkerhetsplattformen är ofta ett område som hanteras lite styvmoderligt och här finns det stora vinster att göra genom att bygga det på rätt sätt.

Miljöansvar blir också avgörande, och det är nödvändigt att säkerhetsleverantörer arbetar mot hårda mål, så som Science Based Targets. Hållbarhet handlar också om att säkra verksamheten långsiktigt med en medveten planering av krishantering och kontinuitet.

Andreas påpekar behovet av att växla till elfordon och använda digitala lösningar som minskar det fysiska insatsbehovet med resor vilket leder till både lägre koldioxidutsläpp och snabbare avhjälpning till problem. I tider av lågkonjunktur krävs sist men inte minst kostnadseffektiva lösningar. 

– Vi ser att kunder drar ned på bevakningen som en snabb besparingsåtgärd. Här rekommenderar jag att benchmarka gamla leverantörer. Det finns en mängd smarta lösningar, till exempel virtuella väktare eller smarta samarbeten med annan FM-personal.

”Addici är framtidens säkerhetsföretag”

Andreas berättar om hur de ser till att tjänsteerbjudanden och säkerhetslösningar utvecklas i samma takt som omvärlden.

– Det är ett ständigt pågående arbete, men jag gillar den extra utmaningen att det vi levererar hela tiden måste förändras. Vi är noga med att hålla koll på säkerhetslandskapet genom att övervaka forskning, trender och nyheter. Som organisation prioriterar vi utbildning och utveckling för våra team för att säkerställa att vi fortsätter vara säkerhetsexperter och förstår aktuella hotbilder. Dessutom har vi nära samarbeten med ledande teknologileverantörer och deltar aktivt i branschnätverk för att ligga i framkant när det gäller säkerhetslösningar.

Andreas avslutar med att han ser fram emot Addicis utveckling på säkerhetsmarknaden:

– Addici är inte störst, men vår flexibla och adaptiva strategi gör att vi kan vara snabba och erbjuda våra kunder moderna tjänster, trygghet och smarta säkerhetslösningar som möter deras specifika behov – nu direkt och i framtiden.

Sammanfattningsvis avslutar Andreas att han är stolt över hur Addici Security & Technology kontinuerligt anpassar sig till det föränderliga säkerhetslandskapet.

– I en värld präglad av digitalisering, miljöhänsyn och kostnadsbesparingar, möter vi de ökande säkerhetsutmaningarna för svenska företag. Med långsiktighet, transparens och snabba och smarta beslut ser jag att vi kan balansera både risk- och skadeförebyggande samt skadebegränsande åtgärder på ett riktigt bra sätt. Säkerhet som det borde vara, helt enkelt!


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

VD på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.