• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

En osäker omvärld ger nya säkerhets­utmaningar

Vi lever i en tid av snabb förändring, konflikter och nya hot. Genom att tänka på säkerheten i förväg, göra relevanta riskanalyser och ha proaktiva planer för hur du ska agera om något händer, kan du, dina medarbetare och ditt företag skydda er. Är ni redo?

Många av oss märker att världen känns mer osäker och svår att förutse än tidigare. Det verkar som om våld och bedrägerier ökar, och det pågår till och med krig i Europa. Konflikter och spänningar kan snabbt sprida sig och påverka både samhället och företag – även i Sverige. Modernt krigförande involverar heller inte bara strider med vapen utan också medie- och psykologipåverkan, vilket innebär risker och utmaningar även för oss.

Konflikter idag handlar ofta om andra sätt att påverka och skada, som cyberattacker och sabotage av viktiga system. Det är viktigt för företag att vara medvetna om dessa risker och förbereda sig för att hantera dem på bästa sätt. Genom att agera redan nu kan du både skydda ditt företag, er verksamhet och skapa långsiktig hållbarhet i en osäker värld.

Vad ska du och ditt företag göra då?

Martin Sebesta är en erfaren säkerhetsrådgivare på Addici Security & Technology, en del av servicekoncernen Coor. Han arbetar dagligen med att hjälpa företag och organisationer att navigera i en värld av ökande osäkerhet.

Martin, du har omfattande erfarenhet från säkerhetsområdet. Hur ser du på den nuvarande säkerhetsmiljön och de utmaningar företag står inför?

– Vi lever i en tid av osäkerhet och förändring och det finns helt klart en ökad risk för olika typer av konflikter som kan påverka verksamheter på många olika sätt. Omvärlden förändras snabbare än vad många tror.

Vilka specifika hot ser du som mest allvarliga för företag idag?

– Jag skulle säga att ett av de mest påtagliga hoten är cyberattacker. De kan lamslå verksamheter och leda till allvarliga ekonomiska förluster men också förtroendeskador. Sen ser vi också en ökad risk för fysiska sabotage och annan påverkan på kritisk infrastruktur, vilket kan få långsiktiga konsekvenser både för företag och samhället i stort.

Hur kan företag förbereda sig för dessa hot och minimera sina risker?

– Det är viktigt att de tar hotbilderna på allvar och genomför noggranna riskanalyser för att identifiera sårbarheter och svagheter i sina system och processer. Dessutom behöver de investera i säkerhetslösningar och kontinuitetsplanering för att vara beredda att hantera störningar i sin verksamhet, antingen det gäller elavbrott, cyberattacker eller annan fysisk påverkan.

Vilka råd skulle du ge till företagsledare som vill stärka sin organisations säkerhet?

– Mitt främsta råd är att ha ett helhetsperspektiv på säkerheten och integrera den i företagets affärsstrategi, verksamhetskultur och servicelösning. Det handlar inte bara om att investera i tekniska lösningar utan också om att utbilda personalen, skapa en säkerhetskultur och etablera effektiva samarbeten med externa partners och myndigheter.

Leder den nya säkerhetspolitiska hotbilden också till nya regler och direktiv som företag behöver rätta sig efter?

– Ja, totalförsvarsbehoven börjar också bli mer påtagliga. Ett tydligt exempel är att myndigheterna har förtydligat att Sveriges bestånd av skyddsrum, som i många fall finns i kommersiella fastigheter, måste komma i brukbart skick och att regelverket runt detta kommer att skärpas efter hand. Det blir fastighetsägarens ansvar att dessa ska återställas, och för att uppfylla alla direktiv tar de ofta hjälp av ett företag med fastighets- och säkerhetskompetens.

Hur ser du på framtiden för företagens säkerhet och hur bör de förbereda sig för kommande utmaningar?

– Jag tror att säkerhetslandskapet kommer att fortsätta förändras i snabb takt och att företag behöver vara flexibla och anpassningsbara för att kunna möta nya hot och utmaningar. Jag ser också att de kan stärka sin förmåga att skydda sig själva och sina intressen genom att investera i säkerhetskompetens, teknologi och samarbete.

Tack så mycket för att du delade dina insikter med oss, Martin! Har du något avslutande råd att ge?

– Absolut! Det första och största steget är att ta det mentala klivet och inse att förutsättningarna är annorlunda. Världen har vare sig vi vill eller inte, och på kort tid, förändrats, och vi och våra företag måste förändras med den.


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

VD på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.