• Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Managed IT Services för säker IT-infrastruktur

I dagens teknikintensiva värld är IT-säkerhet avgörande. Låt oss ta hand om den IT-miljö som omfattar säkerhetssystemen så att du kan fokusera på din egen kärnverksamhet. Addicis Managed IT Service är en omfattande lösning som skyddar och framtidssäkrar dina säkerhetssystem.
Kontakta oss

Så förstår vi dig

Säkerhetssystem skyddar medarbetare och verksamhet

Vi förstår att säkerheten för dina medarbetare, lokaler och verksamhet är av högsta vikt. Den styrs idag av säkerhetssystem med olika utmaningar; teknik av olika ålder, komplexa system som ska prata med varandra och risken för cyberattacker.

En holistisk lösning involverar personal, rutiner och säkerhetsteknik för att upptäcka, försvåra och hantera dagens och morgondagens hotbilder mot era IT-miljöer som omfattar säkerhetssystemen.

Din säkerhetspartner ska förstå både den tekniska aspekten av dina olika säkerhetssystem och de unika kraven i just din verksamhet; genom proaktiv övervakning, underhåll och ständiga uppdateringar ska er IT-infrastruktur med passersystem, kamerasystem och inbrottslarm alltid fungera optimalt.

Vi har lösningen

Addicis Managed IT Services skyddar dina säkerhetssystem

Våra expertteam övervakar dina system kontinuerligt för att säkerställa att de är säkra, uppdaterade och i linje med bästa praxis – samtidigt som de optimeras för maximal effektivitet och tillförlitlighet.

Att outsourca hanteringen av relevanta delar av din IT-miljö till oss ger flera fördelar, bland annat:

 • Proaktiv övervakning och underhåll minimerar risken för driftstopp, säkerhetsintrång och dataförlust.
 • Automatiska uppdateringar
 • Efterlevnad av lagar och regler
 • Flexibilitet efter dina behov
 • Snabbare implementering av ny teknik
 • Kostnadseffektivitet - du betalar för de tjänster du behöver.

Addici tar hand om din IT, så kan du fokusera på att driva din egen verksamhet framåt. Vår IT-säkerhetslösning ger dig sinnesro.

Förvaltning av alla säkerhetssystem

Vi är märkesoberoende

Addici är helt märkesoberoende och kan systemförvalta och samordna alla på den svenska marknaden kända säkerhetssystem.

Detta innebär flera fördelar för dig som kund:

 • Flexibilitet att välja och integrera olika produkter och få en mer skräddarsydd lösning
 • Beroendet av en enda leverantör minskar vilket ger dig större kontroll och möjlighet att enkelt uppgradera eller anpassa om era behov förändras
 • Vi som säkerhetspartner ger dig tillgång till de senaste och mest avancerade säkerhetsteknologierna på marknaden.

En del av er Facility Management

Managed IT services som en del av servicelösningen

Addici är en del av den ledande servicekoncernen Coor. Med Managed IT services som en del i er FM-lösning är vi alltid tillgängliga för alla typer av ärenden.

Vi nöjer oss inte bara med att utföra och samordna tjänster, vi tar också tillvara på synergier och skalfördelar. Ju fler tjänster du väljer från Addici och Coor, desto smartare blir din servicelösning.

Läs mer om Facility Management ➝


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

VD på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.