• Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Smarta tjänster och innovationer för framtidens säkerhet

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar innovationer och smarta tjänster. Målet är att de ska förenkla både livet och arbetsplatsen – tjänster för smartare och tryggare arbetsliv.
Kontakta oss

Så förstår vi dig

Digitala gränssnitt förenklar arbetslivet

Säkerhetslösningar idag handlar till stor del om smart teknik, inte minst för att minska personalkrävande administration och övervakning. Alla företag behöver säkerhetstjänster som utvecklas i samma takt som omvärlden. Många komplexa verksamheter behöver dessutom flexibla och unika lösningar som kan utföras, styras och följas upp på distans.

Vi har lösningen

Innovationer och tjänster för ett smartare och tryggare arbetsliv

Att små detaljer kan göra stor skillnad är något vi tar fasta på när vi utvecklar smarta tjänster och lösningar. Addici och Coor välkomnar förändring och förbättring med öppna armar. Våra kunder blir alltmer kunniga och krävande - de önskar nya lösningar på bekanta problem. Vi är stolta över att driva skiftet mot framtidens säkerhet.

Våra innovationer där vi kombinerar vår erfarenhet inom serviceområdet med kreativt nytänkande kallar vi för Smart Solutions Här berättar vi mer om några av de innovationer som vi tagit fram för att förenkla både livet och arbetsplatsen – tjänster för smartare och tryggare arbetsliv:

SmartID

Passerkort utan krångel

SmartID är en tjänst för säker och smidig administration av passerkort och behörigheter. Med SmartID kan dina medarbetare själva beställa sina ID-kort via en webbaserad portal. Chefen attesterar och medarbetaren får ett mejl när kortet är färdigt att hämta. Genom att förbättra kontrollen över åtkomstbehörigheter och minimera riskerna för säkerhetsöverträdelser, stärker SmartID er säkerhetsprofil.

Fördelarna med SmartID är säkrare hantering, större flexibilitet och mindre administration än många andra system på marknaden. Den automatiserade processen ger full spårbarhet från beställning till leverans och kostnaderna för manuell hantering försvinner. Dessutom kan SmartID smidigt integreras med både HR- och passersystem.

Reception

Digital reception – hög service till låg kostnad

Med en digital reception tar våra receptionister på distans emot dina besökare. Tjänsten erbjuder samma service som en traditionell reception, men till en bråkdel av kostnaden. Följande brukar ingå:

 • Besöksmottagning - genom att prata direkt med ljud och bild ökar tillgängligheten och dina besökare får en personlig upplevelse. Besökarna registreras och vi kan fjärröppna dörrar
 • Självservice för tillfälliga kort ger både smidig och säker inpassering.
 • Besöksparkering för både gäster och medarbetare.
 • Bokning av till exempel taxi
 • Guidning - tydlig vägledning för att hitta rätt i fastigheten

Parkering

Smidig parkering med smart lösning

Vi erbjuder en flexibel tjänst för parkeringshantering i er organisation. Den sparar tid och minskar frustration för era bilburna medarbetare. Ni kan också använda lösningen som en investering för effektivare parkeringsflöde och arbetsdagslogistik för hela er organisation. Följande funktioner brukar ingå:

 • Hjälp att hitta lediga parkeringsplatser
 • Visar aktuella parkeringsbestämmelser och underlättar hanteringen av parkeringskapacitet
 • Integration med parkeringsbevakning
 • Integration med HR-system kopplar parkeringsförmån direkt till löneutbetalning

En del av Facility Management

Smarta tjänster är en viktig del av servicelösningen

Addici är en del av den ledande servicekoncernen Coor. Vår kompetens och långa erfarenhet inom fastighet, säkerhet och facility management gör att vi kan lösa de flesta situationer. Med smarta digitala tjänster som en del i er FM-lösning är vi alltid tillgängliga för alla typer av ärenden.

Vi nöjer oss inte bara med att utföra och samordna tjänster, vi tar också tillvara på synergier och skalfördelar. Ju fler tjänster du väljer från Addici och Coor, desto smartare blir din servicelösning.

Läs mer om Facility Management ➝


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

VD på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.