• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Hela bredden av säkerhets­tjänster

Säkerhet och teknik. Hela bredden av moderna och personliga säkerhetstjänster från en oberoende partner. Addici har ansvar för några av de största och mest komplexa säkerhetslösningarna i Norden. Vår marknadsledande expertis och långa erfarenhet av tjänster passar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav.
Kontakta oss

Så förstår vi dig

Säkerhetstjänster ska utvecklas i samma takt som omvärlden

I dagens moderna samhälle förändras riskerna ständigt mot verksamheter och deras anställda, fastigheter och tillgångar. Medarbetare vill känna sig trygga och produktiva på sina arbetsplatser och hur detta behov ser ut varierar mellan banker, industri, luftfart, infrastruktur, kontor och köpcentrum.

För att möta dessa komplexa hotbilder behöver företag flexibla och skräddarsydda säkerhetstjänster. Dessutom behöver dagens bevaknings- och säkerhetspersonal vara riktigt mångsidiga för att leverera kostnadseffektiva lösningar. Dagens säkerhetslösningar bygger på smart teknik för att minimera administration av övervakning. 

Vi har lösningen

Addici är er oberoende partner för säkerhet, bevakning och service

Addici Security & Technology är din pålitliga och oberoende partner för säkerhet, bevakning och service i kombination med avancerad säkerhetsteknik. Med hela bredden av tjänster och kompetenser samlade på ett ställe hjälper vi dig som har riktigt höga säkerhetskrav.

Som ett av Sveriges främsta säkerhetsföretag är Addici ledande inom utveckling och effektivisering av olika säkerhetsfunktioner. Med nästan 40 års branscherfarenhet står våra 800 specialister redo att säkra din verksamhet - både nu och inför morgondagens utmaningar. Vår omfattande kunskap och stora flexibilitet gör oss till det rätta valet för företag och verksamheter, oavsett storlek.

Som en del av servicekoncernen Coor präglas vi av en stark servicekultur och unika möjligheter att skapa synergier med andra tjänsteområden. Vår erfarenhet är att du som kund får ut mest värde av en säkerhetspartner i gränslandet mellan service, säkerhet, effektivitet och trygghet. 

Vårt erbjudande

Hela bredden av tjänster och kompetenser samlade på ett ställe

Säkerhetstjänster bidrar till attraktiva och produktiva arbetsplatser där människor känner sig trygga och kan arbeta utan oro, incidenter eller olyckor. Addici ansvarar för några av de största och mest komplexa säkerhetsinstallationerna i Norden med teknik, bevakning och rådgivning som en helhet. Läs mer om våra säkerhetstjänster som utvecklas i samma takt som omvärlden:

Välj rätt leverantör

En säkerhetspartner som driver skiftet mot framtiden

Valet av säkerhetspartner handlar om dina medarbetares vardag; trygghet på arbetsplatsen påverkar trivsel, produktivitet och kreativitet. I förlängningen hela företagets resultat.

Addicis åtagande är att säkra detta för er, ligga steget före i säkerhetsbranschen och förutse morgondagens behov redan idag. Vi stöttar dig i övergången till en ny era av säkerhet där digitalisering, miljöhänsyn och kostnadseffektivitet går hand i hand. Med oss får ni en säkerhetspartner som har fokus på:

  • Digitalisering - avancerade säkerhetssystem som förbättrar reaktionstider och effektiviserar administration.
  • Hållbarhet - digitala lösningar minskar de fysiska insatserna och ger snabbare hjälp. Färre resor leder till lägre koldioxidutsläpp.
  • Kostnadsbesparingar - teknikbaserade lösningar ersätter traditionell bemanning, vilket minskar driftkostnaderna utan att kompromissa med säkerheten.

Addici står i frontlinjen för framtidens teknologier för att kunna erbjuda dig säkerhetslösningar som skyddar effektivt, är hållbara och samtidigt sänker dina kostnader.

Addici är svaret på vad moderna företag behöver i form av smarta säkerhetslösningar. Med långsiktighet, transparens och snabba beslut ser jag att vi kan balansera både risk, förebyggande och skadebegränsande insatser på ett riktigt bra sätt. Säkerhet som det borde vara, helt enkelt!

– Andreas Glansborg, VD Addici

En del av er Facility Management

Säkerhetstjänster är en viktig del av servicelösningen

Addici är en del av den ledande servicekoncernen Coor. Med säkerhetstjänster som en del i er FM-lösning är vi alltid tillgängliga för alla typer av ärenden. Vi nöjer oss inte bara med att utföra och samordna tjänster, vi tar också tillvara på synergier och skalfördelar.

Ju fler tjänster du väljer från Addici och Coor, desto smartare blir din FM-lösning.

Läs mer om Facility Management ➝


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

VD på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.