• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Säkerhets­ledning för verksamheter med högt ställda krav

Ökat våld i samhället, högre terrorhotnivå i Sverige och ett allmänt skarpare säkerhetsläge ställer krav på ditt företags säkerhet. Nya lagar och förordningar lägger också ett tydligare ansvar på företagsledningar och nyckelpersoner. Är ni redo för skiftet mot framtidens säkerhet?
Kontakta oss

Så förstår vi dig

Säkerhetsanalyser för trygga lösningar

En orolig omvärld, nya lagar, klimatförändringar och olika innovationer bidrar till en helt ny riskmiljö för svenska företag. De senaste åren har Säkerhetsskyddslagen skärpts, vilket har ökat ansvaret för säkerhet och trygghet för företagsledningar och nyckelpersoner.

Klimatförändringar påverkar samhället med ökad nederbörd, översvämningsrisk, vattenbrist och torka. Temperaturzoner förskjuts norrut, och svenska företag står inför en omställning mot fossilfri el. Att navigera i denna nya verklighet är utmanande, och förmågan att hantera risker kommer att göra en betydande skillnad både nu och i framtiden.

Vi har lösningen

Addicis medarbetare är dina specialister inom säkerhet

Våra experter genomför strategiska säkerhets- och trygghetsanalyser för att hjälpa dig att tydligt kartlägga din nuvarande situation och sedan identifiera effektiva åtgärder för att säkerställa din verksamhet.

Med en konstant koll på risker i omvärlden spårar de potentiella sårbarheter i sina uppdrag och visar konkreta förslag på åtgärder som kan hantera dessa risker. Kort sagt, de stöttar er i att strategiskt förbättra er verksamhets säkerhet.

Addici erbjuder riskanalys, krishantering, brand- och säkerhetsrådgivning, samordning och utbildning. Våra strategiska analyser utgör grunden för lösningar som skyddar människor, egendom, verksamhet och affärsvärde. Genom att identifiera risker och hot presenterar vi olika metoder för att effektivt hantera dessa utmaningar. 


Olika roller inom strategisk säkerhet

Vi förstärker er organisation

Våra experter utför strategiska säkerhets- och trygghetsanalyser som hjälper dig att kartlägga nuläget och sedan identifiera hur din verksamhets säkerhet kan tryggas. Addicis medarbetare kan ingå som en fast del i er organisation eller tillfälligt förstärka den vid behov av insatser.

Exempel på några av de roller som vi erbjuder:

Säkerhetschef

Förebygger skador, skyddar företagets verksamhet mot olika typer av hot och risk samt är rådgivande vid extra ordinära händelser. Hanterar ofta myndigheter, riskanalyser, krisledning, beredskap, styrdokument och utbildningar.

Brandskyddskoordinator

Kvalitetssäkrar ditt företags brandskyddsarbete, utför revisioner av system och samordnar ert systematiska brandskyddsarbete (SBA). Hanterar ofta utbildningar, utrymningsövningar, insatsplaner, tillstånd, rådgivning samt kontakt med lokal räddningstjänst.

Säkerhetskoordinator

Stöttar det dagliga säkerhetsarbetet hos företag utan egen säkerhetsavdelning. Samordnar, utbildar samt kvalitetssäkrar ditt företags olika behov inom säkerhetsområdet. Har specialistkompetens inom teknisk säkerhet och bevakning.

Säkerhetsskyddskoordinator

Kvalitetssäkrar dina behov och krav inom säkerhetsskydd, genomför säkerhetsprövningar och utför säkerhetsskyddssamtal. Hanterar ofta utbildningar, administration och håller sig uppdaterad med vad som sker i vår omvärld kopplat till lagar, förordningar och föreskrifter.


Rådgivning

Vi stöttar i beslut som rör trygghet och säkerhet

Addici erbjuder kvalificerad rådgivning inom:

  • Riskhantering
  • Krishantering och krisjour
  • Security Asset Management 
  • Fysisk säkerhet
  • Brandskydd
  • Säkerhetsskydd

Läs mer om dessa rådgivningstjänster nedan:

En del av er Facility Management

Riskhantering är en viktig del av servicelösningen

Addici är en del av den ledande servicekoncernen Coor. Vår kompetens och långa erfarenhet inom fastighet, säkerhet och facility management gör att vi kan hantera de flesta situationer. Med riskhantering som en del i er FM-lösning är vi alltid tillgängliga för alla typer av ärenden. Vi nöjer oss inte med att utföra och samordna tjänster, vi tar också tillvara på synergier och skalfördelar. 

Ju fler tjänster du väljer från Addici och Coor, desto smartare blir din FM-lösning.

Läs mer om Facility Management ➝


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

VD på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.