• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Säkerhets­teknik - system, larm och kameror

Omvärlden förändras ständigt och säkerhetsläget likaså. Säkerhetssystem ska skydda er verksamhet mot att obehöriga får tillträde och behöver utvecklas i samma takt. Addici är produktoberoende och jobbar med alla vanligen förekommande tekniska system på den svenska marknaden.
Kontakta oss

Så förstår vi dig

Säkerhetssystem och säkerhetsteknik som får dig att känna dig trygg

Ditt företag behöver effektiva skydd mot att obehöriga får tillträde till era lokaler och mot annan skadlig inverkan på er verksamhet. Utformningen av säkerheten beror på vad som ska skyddas och mot vilka hot. En holistisk lösning involverar personal, rutiner, byggnadsteknik och säkerhetsteknik för att upptäcka, försvåra och hantera hot. Brandväggar, inbrottslarm, kamera- och passersystem måste inte bara vara uppdaterade och fungerande, utan även optimalt integrerade med era andra nätverk och teknisk utrustning.

Det är en utmaning att följa omvärlden och helst ligga steget före i utvecklingen av rätt lösningar. Välj att arbeta med moderna system och en säkerhetspartner som ser till att er säkerhetsinfrastruktur alltid är i trygga händer.

Vi har lösningen

Fysisk säkerhet och tillträdesskydd med hög tillgänglighet för rätt personer

Addici förstår era unika säkerhetsutmaningar och agerar proaktivt för att skydda era tillgångar. Vi erbjuder expertis inom drift och förvaltning av säkerhetstekniska lösningar, integrerade med era nätverk och teknisk utrustning. Från fjärröppningstjänster till kontinuerlig övervakning, säkerställer vi robust och pålitlig säkerhetsinfrastruktur. Vårt flexibla tillvägagångssätt anpassar sig efter era behov, från standardiserade till skräddarsydda lösningar.

Med vår erfarenhet kan ni fokusera på er verksamhet medan vi tar hand om säkerheten. Här berättar vi mer om några av de tjänster som vi levererar:

Inbrottslarm

Larm från Addici skyddar ditt företag mot inbrott och skadegörelse, inte bara i fastigheter utan även på känsliga områden som portar, staket och tak. Resultatet är en arbetsplats där du känner dig trygg, både inomhus och utomhus.

Addici är certifierade i larmklass 2. För mer omfattande behov erbjuder vi skräddarsydda inbrottslarm, integrerbara med andra säkerhetssystem så som tillträdeskontroll.

Stärk din säkerhetslösning ytterligare genom att ansluta till Addicis larmcentral för kontinuerlig övervakning och snabb respons.

Kameraövervakning

Övervakningskameror visar i realtid vad som sker; utomhus och inomhus. Det ger lägre kostnader för bevakning då behovet av väktare på plats minskar. Kamerorna är aktiva dygnet runt och inspelat material ger möjlighet till granskning i efterhand. De är ett bra hinder mot stöld, inbrott och skadegörelse, förenklar in- och utpassering samt minskar risken för arbetsplatsolyckor.

Våra standardpaket passar dig som behöver grundläggande kameraövervakning anpassat till olika miljöer, från små butiker till större kontorskomplex.

För dig med högre säkerhetskrav erbjuder vi kundanpassade ­system. Dessa kan konfigureras för AI-analyser eller integreras med passersystem. Med systemet anslutet till Addicis larmcentral stärks er säkerhetslösning ytterligare.

Virtuell väktare

Addicis virtuella väktare bygger på avancerad bildanalysteknik och består av två högteknologiska övervakningskameror i kombination med en siren och blixtljus för att indikera status, samt en högtalare för utrop direkt från Addicis larmcentral.

En virtuell väktare är ett bra komplement till traditionell bevakning av områden som kräver ständig övervakning. En kombination av digital och fysisk bevakning säkerställer hög säkerhet, minskar de totala säkerhetskostnaderna och ökar tryggheten för er verksamhet.

Mer om Addicis virtuella väktare ➝

Passersystem

Rätt personer ska lätt kunna ta sig in och ut i era lokaler och fastigheter. Ett modernt passersystem med elektrisk låsning är kostnadseffektivare, säkrare och har bättre spårbarhet än traditionell nyckelhantering.

Vi erbjuder enkla, trygga system som passar det mindre företaget och stora, smarta system för er med komplexa behov. Du som ansvarig får inte bara högre säkerhet utan också enkel hantering med administration direkt från din dator. Du får full dokumentation om vem som passerat var och vid vilken tidpunkt och kan lätt spärra ett förlorat kort. Systemet kan med fördel kopplas upp mot Addici Säkerhetscenter för smart fjärradministration. Läs mer här ➝ 

IT-säkerhet – Managed IT services

Managed IT Services kan omfatta allt från server- och applikationsdrift till avancerad nätverkssäkerhet. Överlåt ansvaret för dina system till Addicis expertteam och spara resurser och tid, du får dessutom friheten att fokusera på er egen kärnverksamhet. Vår partnerskaps­modell går bortom traditionell outsourcing och skapar en säker och hållbar IT-miljö.

Låt oss ta hand om teknologin, säkerheten och driftsäkerheten så att du kan öka flexibiliteten och minska kostnaderna.

SmartID – passerkort utan krångel

Coor SmartID är en tjänst för smidig administration av passerkort och behörigheter. Med SmartID kan dina medarbetare själva beställa sina ID-kort via en webbaserad portal. Chefen attesterar och medarbetaren får ett mejl när kortet är färdigt att hämta. Genom att förbättra kontrollen över åtkomstbehörigheter och minimera riskerna för säkerhetsöverträdelser, stärker SmartID er säkerhetsprofil.

Fördelarna är säkrare hantering, större flexibilitet och mindre administration. Den automatiserade processen ger full spårbarhet från beställning till leverans och kostnaderna för manuell hantering försvinner. Dessutom kan SmartID smidigt integreras med både HR- och passersystem. 

Serviceavtal och underhåll

Varje företags säkerhetsbehov är unikt och vi erbjuder både skräddarsydda säkerhetslösningar och anpassade serviceavtal som håller er verksamhet trygg, säker och störningsfri. Vi erbjuder allt från enklare avtal med årlig besiktning, till underhållsplaner samt omfattande 24/7-serviceavtal. Vid eventuella fel och situationer garanterar vår expertis snabba åtgärder till en fast månadskostnad.

Beredskap och jour

Våra beredskaps- och jourtekniker är experter inom olika säkerhets­system och hanterar effektivt olika utmaningar.

Genom vår smarta fjärråtkomst till era anläggningar får vi möjlighet till snabba och effektiva insatser på distans. Detta ger en hög servicenivå med korta svarstider och minimerade driftstörningar dygnet runt, året om. Färre resor bidrar dessutom till minskad miljöpåverkan.

Förvaltning av alla säkerhetssystem

Vi är märkesoberoende

Addici är helt märkesoberoende och kan systemförvalta och samordna alla på den svenska marknaden kända säkerhetssystem. Icke-proprietära säkerhetssystem innebär flera fördelar för dig som kund:

  • flexibilitet att välja och integrera olika produkter och få en mer skräddarsydd lösning
  • beroendet av en enda leverantör minskar vilket ger dig större kontroll och möjlighet att enkelt uppgradera eller anpassa om behoven förändras
  • vi som säkerhetspartner kan säkerställa att du får tillgång till de senaste och mest avancerade säkerhetsteknologierna på marknaden.

En del av er Facility Management

Säkerhetstjänster är en viktig del av servicelösningen

Addici är en del av den ledande servicekoncernen Coor. Med säkerhetstjänster som en del i er FM-lösning är vi alltid tillgängliga för alla typer av ärenden. Vi nöjer oss inte bara med att utföra och samordna tjänster, vi tar också tillvara på synergier och skalfördelar.

Ju fler tjänster du väljer från Addici och Coor, desto smartare blir din FM-lösning.

Läs mer om Facility Management ➝


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

VD på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.