• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Säkerhetscenter – fjärrtjänster för trygga lösningar på distans

Addicis säkerhetscenter är navet i alla våra fjärrtjänster. Med säkerhetstjänster på distans kan du skapa en effektiv och kostnadseffektiv säkerhetsinfrastruktur, samtidigt som de möjliggör snabba reaktioner och minimerar risken för skador och incidenter.

Så förstår vi dig

Allt fler säkerhetstjänster kan levereras på distans

Många företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar behöver ett säkerhetscenter, en kommunikationscentral som dygnet runt kan ta emot ärenden av vitt skilda slag. Operatörerna som arbetar här behöver vara specialtränade för uppdraget.

Många säkerhetstjänster kan dessutom levereras på distans. Digitala lösningar med fjärrtjänster och fjärråtkomst leder till ökad trygghet och säkerhet för företagets anläggningar och tillgångar samtidigt som det innebär hållbara och kostnadseffektiva lösningar: Effektivitet: fjärrövervakning minskar behovet av att ha personal på plats. Snabb respons: fjärråtkomst gör att händelser och incidenter snabbt kan hanteras.

Kostnadseffektivitet: När behovet av personal på plats minskar kan ni spara kostnader. Kontinuitet: Säkerhetstjänster på distans möjliggör övervakning dygnet runt, året om. Miljövänlig: Färre resor och minskad närvaro på plats bidrar till minskad miljöpåverkan.

Vi har lösningen

Vi tar hand om ditt företag - moderna och kostnadseffektiva tjänster dygnet runt

Addicis säkerhetscenter kopplar samman hela kedjan från våra specialutbildade operatörer till våra väktare ute på fältet. Vi hjälper dig oavsett om du behöver någon som agerar blixtsnabbt på ditt inbrottslarm eller hjälp att åtgärda ett blockerat avlopp omgående – oavsett så minskar behovet av säkerhetspersonal på plats.

Med Säkerhetscenters omfattande tjänster erbjuder vi ett brett utbud av övervaknings- och fjärrsupporttjänster så att ni på ett säkert, effektivt och tryggt sätt kan fokusera på att driva er verksamhet. specialutbildade operatörer hanterar och övervakar system.

Våra flexibla säkerhetslösningar kan enkelt anpassas både efter era nuvarande och framtida behov. Addicis säkerhetscenter är navet i alla våra fjärrtjänster. Tjänster som med fördel kan levereras på distans är till exempel:

En del av er Facility Management

Säkerhetscenter och fjärrtjänster är en viktig del av servicelösningen

Addici är en del av den ledande servicekoncernen Coor. Vi nöjer oss inte bara med att utföra och samordna tjänster, vi tar också tillvara på synergier och skalfördelar. Vår kompetens och långa erfarenhet inom fastighet, säkerhet och facility management gör att vi kan lösa de flesta problem, oavsett vilken tjänst eller tid på dygnet som ett larm eller samtal kommer in.

Med Addicis säkerhetscenter som en del i er FM-lösning är vi alltid tillgängliga för alla typer av ärenden. Ju fler tjänster du väljer från Addici och Coor, desto smartare blir din FM-lösning.

Läs mer om Facility Management ➝


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

vd på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.