• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Bevakning som gör vardagen tryggare och säkrare

Bevakning ska öka tryggheten på plats samt förebygga brott, incidenter och störningar. Addicis väktare, ordningsvakter och skyddsvakter skapar trygghet och säkerhet för både människor och miljöer. Samtidigt ger de oöverträffad service och blir ett värdefullt stöd i din verksamhet.
Kontakta oss

Så förstår vi dig

Bevakning av fastigheter och arbetsplatser som behöver både säkerhet och service

Bevakningstjänster ska öka säkerheten på plats samt förebygga brott och störningar. I praktiken handlar uppdraget om att skapa trygghet, förebygga incidenter och bygga relationer med människor. Om olyckan är framme är bevakningspersonalen ofta först på plats och kan göra akuta insatser inom brand, sjukvård och räddning.

Olika typer av bevakningsuppdrag ställer olika krav på säkerhetspersonalens utbildning, befogenheter och utrustning. Vissa verksamheter har ronderande väktare som bevakar industrier, kontorslokaler, varuhus eller byggarbetsplatser. Andra har stationära väktare som övervakar in- och utpasserande till ett stort företag, kontorsbyggnad, bank eller myndighet.

Ordningsvakter behövs på platser där de kan förekomma ordningsstörningar och polisen har givit sitt tillstånd. Särskilt utbildade skyddsvakter skyddar utvalda objekt från obehöriga personer, sabotage, spioneri, terrorism samt grovt rån.

Vi har lösningen

Väktare, ordningsvakter och skyddsvakter skapar trygghet och säkerhet

Dygnet runt året om skapar Addicis väktare, ordningsvakter och skyddsvakter trygghet och säkerhet för många människor i olika miljöer. Vi har också uppdrag på anläggningar som klassats som skyddsobjekt med avgörande betydelse för rikets säkerhet.

Vår säkerhetspersonal ger alltid oöverträffad service och blir ett värdefullt stöd i din verksamhet. Bevakning är ett serviceyrke och våra medarbetare är rutinerade, kunniga och handplockade med lång erfarenhet från branschen. Om olyckan är framme är de också tränade att göra akuta insatser och kalla på relevant hjälp.

Addici är ett auktoriserat bevakningsföretag. Här beskriver vi några av våra vanligaste tjänster:

Ronderande bevakning – flexibel trygghet

Vår ronderande bevakning ger dig flexibilitet och kostnadseffektivitet. Våra väktare rör sig smidigt mellan olika platser, rycker ut vid larm och kontrollerar säkerhets-, arbetsmiljö- och brandrisker. Från att låsa infartsgrindar till att säkerställa fungerande brandsläckare – vi tar hand om det. Områdesbevakning innebär att flera företag delar på kostnaden för en väktare, vilket gör det till en smart lösning.

Stationär bevakning för en tryggare vardag

Våra stationära väktare eller väktarreceptionister är ditt företags första försvarslinje. I receptionen eller entrén till stora företag, kontorsbyggnader, banker eller myndigheter övervakar de in- och utpassering och ser till att ingen obehörig tar sig in. Med hög servicekänsla och professionellt bemötande skapar de en tryggare atmosfär för dig, din personal och dina besökare.

Utryckning - larm och jour

När larmet går skickar vi omedelbart närmaste väktare för att kontrollera situationen. Oavsett om det är en rörelsedetektor som reagerat eller ett tekniskt fel, tar våra väktare hand om det på plats.

Vi hanterar också fastighetsjour och tar emot larm från olika tekniska system, vidtar åtgärder och förebygger framtida problem. Störningsjour är ett serviceuppdrag när boende i flerfamiljshus upplever att de blir störda av grannar. 

Virtuell väktare - avancerad trygghetsteknik

Addicis virtuella väktare ger er maximal effektivitet utan behov av fast installation. Den innovativa lösningen bygger på avancerade övervakningskameror i kombination med siren, blixtljus samt en högtalare för utrop direkt från Addicis egen larmcentral. 

Genom att integrera digital och fysisk bevakning säkerställer vi högsta möjliga säkerhetsnivå, samtidigt som vi effektivt minskar era totala säkerhetskostnader. Läs mer om virtuell väktare ➝ 

En del av er Facility Management

Bevakning är en viktig del av servicelösningen

Addici är en del av den ledande servicekoncernen Coor. Vår kompetens och långa erfarenhet inom fastighet, säkerhet och facility management gör att vi kan lösa de flesta situationer.  Med bevakning som en del i er FM-lösning är vi alltid tillgängliga för alla typer av ärenden.

Vi nöjer oss inte bara med att utföra och samordna tjänster, vi tar också tillvara på synergier och skalfördelar. Ju fler tjänster du väljer från Addici och Coor, desto smartare blir din servicelösning.

Läs mer om Facility Management ➝


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

VD på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.