• Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Säkerhet som en viktig del av servicelösningen

Addici är en del av den ledande servicekoncernen Coor. Vår kompetens inom fastighet, säkerhet och facility management gör att vi kan lösa de flesta problem åt er. Med Addici och säkerhet som en del i er FM-lösning är vi alltid tillgängliga för er. Ju fler tjänster du väljer från Addici och Coor, desto smartare blir lösningen.
Kontakta oss

Så förstår vi dig

Saker och ting kommer alltid att hända

Det händer alltid saker; både i samhället i stort och lokalt på din arbetsplats, i företagets fastigheter och i er verksamhet. Ni behöver flexibla säkerhetslösningar som enkelt kan anpassas efter både nuvarande utmaningar och framtida behov.

Företag inkluderar säkerhetstjänster i sin FM-lösning av flera skäl:

 • Hot och risk – Säkerhetstjänster ger ett proaktivt skydd mot olika hot och risker, inklusive intrång, stöld, och andra säkerhetsincidenter.
 • Säkerhetsstandarder – Många branscher och verksamheter behöver följa specifika säkerhetsstandarder och regelverk och genom att integrera säkerhet i FM-leveransen säkerställer vi detta tillsammans.
 • Nödsituationer – Din säkerhetspartner tar hand om kriser så som brand och olyckor.
 • Förebyggande – Genom att kombinera säkerhetsleveransen med till exempel fastighetsdrift kan vi förebygga många incidenter.
 • Trygghet – En tydlig säkerhetsnärvaro skapar känslan av trygghet för både anställda och besökare.
 • Förlustminimering – Säkerhetsteknik hanterar och minimerar risker för förlust av tillgångar

Vi har lösningen

Säkerhet som del i FM-lösningen säkerställer en tryggare arbetsmiljö och skyddar företagets tillgångar

Valet av säkerhetspartner handlar om era medarbetares vardag och i förlängningen företagets resultat. Addici är en del av koncernen Coor som levererar enstaka, kombinerade eller integrerade servicetjänster (IFM) utifrån kundernas behov. Coor har marknadens bredaste erbjudande med lösningar inom allt från administration, logistik, drift av personalmatsalar, kaffe, konferenslösningar och lokalvård till fastighetsdrift, energioptimering och lokaloptimering.

Genom dotterbolaget Addici Security & Technology kan Coor även lägga till säkerhet i sin meny av facility management-tjänster. Lösningen är en säker och skyddad arbetsmiljö, efterlevnad av regelverk samt förebyggande av incidenter. Tryggt på alla plan.

En heltäckande FM-lösning från Coor där säkerhet från Addici ingår har framför allt dessa fördelar:

 • Synergier – Vi är vana att samarbeta och är duktiga på att hitta effektiva lösningar på komplexa problem; till exempel att etablera olika kombinationsroller där arbetsuppgifter inom olika områden skräddarsys utifrån dina behov
 • Säkerhet med service – Du kan vara säker på att få en bra och enhetlig serviceupplevelse tvärs alla tjänster som Coor och Addici levererar.
 • Unik insikt i riskbilden – med stor inblick i alla övriga serviceområden ökar vår förståelse för just din verksamhet och vilka risker som är prioriterade för just er.
 • En flexibel kontakt – oavsett om ditt bolag står inför att växla upp eller effektivisera så är vi som er samordnade serviceleverantör följsamma mot era mål.

Välj rätt leverantör

En säkerhetspartner som hittar synergier och skalfördelar

Valet av säkerhetspartner handlar om era medarbetares vardag; trygghet på arbetsplatsen påverkar trivsel, produktivitet och kreativitet. I förlängningen hela företagets resultat. Vi nöjer oss inte bara med att utföra och samordna tjänster, vi tar också tillvara på synergier och skalfördelar. Vår kompetens och långa erfarenhet inom fastighet, säkerhet och facility management gör att vi kan lösa de flesta problem, oavsett vilken tjänst eller tid på dygnet som ett larm eller samtal kommer in.

Addicis åtagande är att ligga steget före i säkerhetsbranschen och förutse morgondagens behov redan idag. Vi stöttar dig i övergången till en ny era av säkerhet där digitalisering, miljöhänsyn och kostnadseffektivitet går hand i hand.


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

VD på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.