• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Om Addici
– ditt säkerhetsföretag

Addici är framtidens säkerhetsföretag. Coor samlar sina specialister inom säkerhet och låter Addici Security & Technology bli svaret på vad moderna företag behöver i form av trygghet och smarta säkerhetslösningar – nu och i framtiden.

Addici Security & Technology är framtidens säkerhetspartner

Coor samlar sina specialister och låter Addici Security & Technology bli svaret på vad moderna företag behöver i form av trygghet och smarta säkerhetslösningar – nu och i framtiden.

I takt med att våra samhällen växer och moderniseras ökar riskerna för hot och angrepp mot bolag, deras anställda, fastigheter och tillgångar.

Säkerhetslösningar idag handlar till stor del om smart teknik, inte minst för att minska personalkrävande administration och övervakning. Alla företag behöver säkerhetstjänster som utvecklas i samma takt som omvärlden. Många komplexa verksamheter behöver dessutom flexibla och unika lösningar.

Hela bredden av tjänster

Med hela bredden av tjänster och kompetenser och lång och bred erfarenhet samlade på ett ställe hjälper vi dig som har riktigt höga krav på säkerhet och service. Er trygghet är fortfarande vår kärnverksamhet när vi kombinerar bevakning och service med avancerad säkerhetsteknologi.

Med snart 40 års branschkunskap och över 800 specialister är vi redo att säkra din verksamhet, nu direkt och med morgondagens utmaningar.

Ny ledning och nya möjligheter

För att utveckla det nya Addici tillsätts Andreas Glansborg, tidigare affärsområdesansvarig för Coor Säkerhet, som ny vd.

Samtidigt nyrekryteras Jenny Hedström in till organisationen som säkerhetschef. Hon har 30 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och tillför både erfarenhet och nya tankar. Jenny ska bland annat driva och utveckla ”Security Management” hos nya och befintliga kunder.

En framtid med samlad kompetens

Nu blir de två verksamheterna ett gemensamt säkerhetsföretag. Addici är redan ett etablerat varumärke inom säkerhetsbranschen. Tillägget Security & Technology visar bredden på den utökade verksamheten.

Säkerhet har varit en viktig tjänst för Coor ända sedan starten 1998. Genom detta strategiska och viktiga beslut att stärka säkerhetserbjudandet kan vi bättre möta förändrade kundkrav. Metoder och system samordnas och fortsätter att vara bland de främsta i Sverige. Som produktoberoende kan optimala lösningar fortsätta designas efter varje företags unika behov.

Bland våra kunder finns större och mindre företag samt offentliga verksamheter, till exempel ICA, Sandvik, Borealis, Telia Company, Vasakronan, Swedavia och Karolinska Universitetssjukhuset.


Att arbeta hos oss

Kulturen på Addici Security kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå. 

Väktare Addici

Jag upplever att vi på Addici arbetar kvalitets- och serviceinriktat. Säkerheten är givetvis alltid i fokus men det räcker inte med att endast leverera säkerhet, pusselbitar som kvalitet och service är minst lika viktiga för oss. Vi lyssnar på kundens behov och försöker tillsammans skapa möjligheter för utveckling. 

I min arbetsgrupp har vi en familjär känsla där stämningen oftast är på topp och där vi är måna om varandra. Det tycker jag är bland det viktigaste på en arbetsplats, att känna en teamkänsla tillsammans med sina kollegor. Jag uppskattar även att mina arbetsuppgifter är varierande och utvecklande, det händer hela tiden någonting nytt i mitt arbete.

Johnny, Linköping Väktare och gruppledare

Glad väktare

Det viktigaste i mitt arbete är att skapa trygghet för människor, vilket jag dagligen gör i min roll. Jag uppskattar även den sociala delen av arbetet, delvis i dialogen med kund men framförallt genom samarbetet med mina kollegor. På Addici känner jag mig aldrig som en i mängden, vi bryr oss om varandra och hjälps åt där det behövs.

Jag har alltid varit tydlig med vad jag vill och hur jag vill utvecklas inom företaget, vilket jag har fått möjlighet till, inte minst genom deltagandet i Addicis Traineeprogram som jag ser som en stor del av min utveckling. Det är bland det viktigaste på en arbetsplats anser jag, att känna att du blir sedd som medarbetare och kollega. 

Petra, Stockholm Väktarreceptionist


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

vd på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.