• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Hållbarhet

Som helägt dotterbolag till Coor ingår Addici i koncernens hållbarhetsarbete och ambitioner. Arbetet sker i tre olika dimensioner: affärsmässig hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Miljömässig hållbarhet

Coor-koncernen, där Addici ingår, har mål både på kort och lång sikt som validerats av Science Based Targets. Bolagets klimatmål ligger därmed i linje med Parisavtalet och vad som enligt forskning krävs för att för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Coor-koncernen har åtagit sig att nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2040.

För Addici är den största påverkan i dagsläget transporter. Där pågår omställningen till en helt elektrifierad fordonsflotta – i dag går 75 procent av våra bevakningsbilar på el. Fem procent går på HVO100, ett förnybart drivmedel från skogsråvara, och resterande bilar ska innan 2030 gå på el eller förnybara drivmedel.

Vi strävar även efter att digitalisera fler tjänster samt att kunna lösa problem på distans. Med smarta fjärrtjänster kan vi sköta behörighetskontroll och öppna dörrar från vårt centrala service center, felavhjälpa teknik och IT på distans samt övervaka och rondera på distans.

Läs mer om det miljömässiga arbetet på coor.se ➝

Affärsmässig hållbarhet

Affärsmässig hållbarhet handlar för oss om att stödja våra kunder i sitt säkerhetsarbete, så att rätt risker hanteras med rätt åtgärder. Vi strävar efter att vara en förebild i branschen när det kommer till kompetens, service och innovation. Vi ska även utvecklas på ett stabilt och lönsamt sätt utifrån ett etiskt och moraliskt försvarbart förhållningssätt. Vi säkerställer också ett gott affärsmannaskap via våra ISO-certifieringar.

Läs mer om det affärsmässiga hållbarhetsarbetet på coor.se ➝

Social hållbarhet

Inom social hållbarhet fokuserar vi på att aktivt arbeta för välmående medarbetare och en säker arbetsmiljö. Vi har en nollvision när det kommer till arbetsrelaterade skador och vill att våra medarbetare ska komma hem i samma skick som när de gick till jobbet.

Kulturen på Addici kännetecknas av en öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi tror på att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder.

Läs mer om vårt arbete inom social hållbarhet på coor.se ➝