• Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Så går det till när du söker jobb på Addici

Vår ambition är att ha en effektiv och tydlig rekryteringsprocess där kandidatupplevelsen står högt i fokus. Vår rekryteringsprocess består av följande steg, ordningen kan variera beroende på roll.

Rekryteringsprocessen på Addici

Steg för steg

Ansökan

Du hittar våra lediga tjänster här. Registrera din ansökan via annonsen som fångat din uppmärksamhet och bifoga relevanta ansökningshandlingar och kontaktuppgifter. Efter detta hamnar din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Håll gärna utkik i din skräppost när du sökt en roll för att inte missa återkoppling eller meddelanden från oss.

Urval

Vi gör ett första urval där vi väljer ut de kandidater vars kompetenser stämmer bäst in på profilen som vi söker.

Intervju

Baserat på matchning mot rollen går ett antal kandidater vidare till intervju. Vid detta tillfälle får du träffa rekryterande chef och får veta mer om rollen och Addici samt att du ges möjligheten till att presentera dig själv mer ingående. Intervjun kan genomföras digitalt eller fysiskt.

Tester

Vid rekrytering till vissa av våra roller använder vi tester. Testerna varierar beroende på vilken roll du söker. Det vanligaste testet är ett personlighetstest, där du får svara på frågor om hur du fungerar, värderar och resonerar i olika situationer, men vi använder oss ibland också av ett verbalt, logiskt och numeriskt test. Därtill följer en djupintervju kopplat till testresultatet. Testerna gör du hemifrån, via din smartphone, surfplatta eller dator och intervjun genomförs på distans.

Referenstagning

Referenstagningen sker vanligtvis via vårt digitala referenstagningsverktyg. Du som kandidat får en länk, via sms eller mail, där du bjuder in dina referenspersoner som då bjuds in till ett frågeformulär där de själva kan svara när det passar dem bäst. Vi ser gärna att du anger tidigare chefer som referenser.

En andra intervju

Beroende på roll kan du komma att kallas till ny intervju där du träffar din nya chefs chef eller tilltänkt kollega du kommer samarbeta tätt med. Ett tillfälle att få se din nya arbetsplats, hälsa på tilltänkta kollegor och få svar på eventuella frågor som dykt upp.

Bakgrundskontroll

Syftet med en bakgrundskontroll är att minimera risker och skapa transparens, en trygghet och en säkerhet för båda parter. För dig som arbetssökande kan du känna dig trygg med att din tilltänkta arbetsgivare är noggrann och lägger stor vikt vid att hitta rätt person för tjänsten.

Information om bakgrundskontroller lämnas i rekryteringsannonsen men även under intervjutillfället.

Bakgrundskontroller görs alltid i slutet av en rekryteringsprocess, innan anställningsavtal skrivs. Men redan i din första kontakt med rekryterande chef kommer du få frågan ”Kommer vi hitta något i en bakgrundskontroll?”. Då har du en möjlighet att förklara vad som ligger bakom avvikelsen och visa att du hanterar situationen på ett bra sätt. En öppen, rak dialog är en bra start på vår relation.

Förekomster i bakgrundskontroll kan förhindra anställning.

Vad ingår i en bakgrundskontroll?

För alla våra roller innebär det kontroller i offentliga handlingar från verifierade källor.

 • Folkbokföring i Sverige
 • Åklagarbeslut - åtal och strafföreläggande
 • Brott och tvistemål i tingsrätt, hovrätt och HD
 • Dom och beslut i kammarrätt och förvaltningsrätt
 • Avgörande i hyresnämnden
 • Fordonsinnehav
 • Bolagsengagemang och konkurs

Uppgifter som inte ingår i bakgrundskontrollen

I en bakgrundskontroll ingår inte att rekryteraren googlar dit namn för att till exempel ta reda på dina politiska åsikter eller religiösa tillhörighet. Vi samlar inte in, eller lämnar ut, information gällande etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, genetiska eller biometriska uppgifter, sjukdom och hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackföreningar.

Kreditupplysning

För vissa roller genomförs en utökad bakgrundskontroll som innehåller ovanstående och även en kreditupplysning. En utökad bakgrundskontroll genomförs på roller med finansiellt ansvar, dvs medarbetare inom ekonomifunktionen, kontraktschefer och högre chefer.

Vanliga frågor och svar

På vårt moderbolag Coors hemsida hittar du svar på vanliga frågor angående bakgrundskontroll. Klicka här för att läsa mer.

Jobba som väktare, ordningsvakt eller skyddsvakt hos Addici

För att arbeta inom Addici Security and Technology som ordningsvakt, skyddsvakt eller väktare krävs ett godkännande från Länsstyrelsen. I prövningen hos länsstyrelsen kontrolleras laglydnad och lämplighet.

För arbete som skyddsvakt är tjänsten ibland placerad i en säkerhetsklass, då genomförs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.