• Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Säkerhetsutbildningar

Alla våra säkerhetsutbildningar genomförs på plats i den miljö som er personal verkar i. Utbildningarna genomförs av engagerade, erfarna instruktörer med en passion för människor.

Utveckling pågår!
Under hösten växer nya och starkare erbjudanden fram. Välkommen tillbaka hit för att läsa om dem.

Vi rekommenderar

Safety and wellness

Boka HLR och Första hjälpen-utbildning i inspirerande miljö

Safety and Wellness är ett lärorikt, roligt och välsmakande dygn i naturen. Addicis enhet Training and Security Solutions utbildar inom livräddning. Ni får också handfasta tips på hur ni kan leva både bekvämt och säkert i vildmarken, oavsett årstid. Och såklart prova på, smaka, känna och uppleva.


Andra säkerhetsutbildningar

Våra instruktörer arbetar till vardags i miljöer där de omsätter sin kunskap i utbildningarna till verklighet. Utbildningarna följer helt HLR rådets riktlinjer inom HLR+AED samt Första hjälpen. Addici har mångårig erfarenhet i att utbilda både internt och externt.

Samtliga säkerhetsutbildningar gäller för max 12 personer per tillfälle. Vi rekommenderar att man är 8-10 personer för att alla ska få ut maximal nytta av utbildningen.

Första hjälpen

Vi lär oss att ta hand om skador! Under utbildningen lär vi oss att identifiera, ta hand om ​och prioritera de mest vanligt förekommande skadorna ​ och akuta sjukvårdstillstånden.​ Diabetes, stroke, allergichock och kraftiga blödningar är några exempel.​ Utbildningen fokuserar på praktiskt handhavande av bland annat sjukvårdsmaterial.​

 • ​​Ca 3 timmar
 • Riktar sig till samtliga personalkategorier​
 • Förkunskap HLR+AED krävs​
 • Efter genomförd utbildning skall deltagarna​ känna en trygghet att agera i kritiska situationer

Grundläggande brandskydd

Vi lär oss att förebygga samt släcka brand. Under utbildningen lär sig deltagarna hur man kan minimera brandrisk, hur branden uppkommer och hur att agera vid brand. Deltagarna får en gedigen praktisk övning genom våra klimatsmarta digital övningssläckare. Att få öva tillbud i den egna miljön är en framgångsfaktor.

 • Ca 3 timmar
 • Riktar sig till samtliga personalkategorier​
 • Inga förkunskaper krävs​
 • Efter genomförd utbildning skall deltagarna​ känna en trygghet att agera vid brand.

HLR+AED

Vi lär oss att rädda liv! Varje dag drabbas ca 20 personer av oväntat hjärtstopp i Sverige. De drabbade finns i alla åldrar, status och situationer. Under utbildningen lär du dig att identifiera samt behandla hjärtstopp genom realistisk träning.

 • Ca 3 timmar
 • Riktar sig till samtliga personalkategorier​
 • Inga förkunskaper krävs​
 • Efter genomförd utbildning skall deltagarna​ känna en trygghet att agera vid hjärtstopp med eller utan AED.

Konflikthantering - hot och våld

Vi lär oss att identifiera, förebygga och hantera. I utbildningen fokuserar vi på olika typer av förberedelser, både praktiska och mentala. Vi ökar våra kunskap inom det mellanmänskliga med fokus på konflikt. Vi lär oss metoder att hantera olika typer av hot samt vilka lagar som styr.

 • Ca 3 timmar
 • Riktar sig till samtliga personalkategorier​
 • Inga förkunskaper krävs​
 • Efter genomförd utbildning skall deltagarna​ känna en trygghet att agera i hotfulla situationer

Scenarioträning

Vi befäster, repeterar och uppdaterar våra kunskaper. I scenarioträningen får deltagarna besök av en eller flera instruktörer som leder träningen och tillsammans med deltagarna agerar figuranter. Scenarioträningen genomförs så realistiskt som möjligt i den egna miljön.

 • Omfattning ca 4 timmar
 • Riktar sig till samtliga personalkategorier​
 • Merparten av personalen bör ha genomfört Säkerhet i Stjärnklass
 • Träningarna omfattar samtliga områden inom Security och Safety​
 • Efter genomförd utbildning skall deltagarna​ känna en trygghet att agera​ i de flesta kritiska situationer, avseende brand, konflikthantering, HLR och skador

Säkerhet i stjärnklass

En gedigen grundutbildning med samtliga delar inom safety och security. Vi lär oss att identifiera olika typer av risker, vi lär oss att ta hand om akuta skador samt att rädda liv. Utbildningen är uppdelad i två delar där första dagen varvas med teori/praktik och andra (halv)dagen är praktisk med olika scenarioträningar.

 • Ca 8 + 4 timmar
 • Riktar sig till samtliga personalkategorier​
 • Inga förkunskaper krävs​
 • Efter genomförd utbildning skall deltagarna​ känna en trygghet att agera i de flesta kritiska situationer, avseende brand, konflikthantering, HLR och skador

Självskydd

Vi lär oss att skapa fysiskt avstånd och att ta oss loss. I utbildningen fokuserar vi på olika typer av användbara, enkla självskyddstekniker. Vi övar tillsammans i normal arbetsklädsel.

 • Ca 3 timmar
 • Riktar sig till samtliga personalkategorier​
 • Inga förkunskaper krävs​
 • Efter genomförd utbildning skall deltagarna​ känna en trygghet att agera fysiskt i en självskyddssituation

Svinn och bedrägeri

 • Tidsåtgång 2 timmar
 • Kursen vänder sig till butikspersonal och butikschefer.
 • Kursen innehåller: Butikssvinn, Bedrägerier, Internt svinn, rättigheter och skyldigheter

Rån och hot

 • Tidsåtgång 2 timmar
 • Kursen vänder sig till butikspersonal och butikschefer.
 • Syftet med utbildningen är att förbättra säkerheten och kunskapen för medarbetarna i butiken och på så sätt förebygga risken för rån eller överfall.

Har du frågor? Ställ dem här.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

vd på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.