• Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Larmcentral

Vi säkerställer att våra kunders företag, deras medarbetare och deras fastigheter är trygga - dygnet runt, året om. Addicis larmcentral är certifierad enligt SSF 136:5 och auktoriserad av Länsstyrelsen.

Utveckling pågår!
Under vintern växer nya och starkare erbjudanden inom säkerhet fram. Välkommen tillbaka hit för att läsa om dem.

Trygghet och problemlösning i fokus för larmcentralen - dygnet runt, året om

Med olika system anslutna till Addicis larmcentral övervakas våra kunders fastigheter och verksamheter av specialutbildade larmoperatörer. De agerar snabbt vid eventuella larm eller situationer och säkerställer rätt åtgärd.

Larmcentralen är navet i alla våra säkerhetsleveranser som skyddar personer, egendom och vårt samhälle. Vi ger tillgänglighet dygnet runt och möjliggör nya lösningar där tekniska system kostnadseffektivt kan användas för både fastighetsdrift och utökad trygghet.


Exempel på tjänster som larmcentralen utför

 • Mottagning och verifiering av larm
 • Kamerarondering
 • Telefonmottagning
 • Fjärrtjänster som guidning av personal på plats och öppning av dörrar
 • Krisjour
 • Övervakning
 • Styrning av tekniska system

Service dygnet runt - en viktig del av vårt NOC

National Operating Center (NOC) har fokus på uppkopplade fastighetssystem som kräver service dygnet runt. Vi utvecklar - tillsammans med våra kunder - skräddarsydda tjänster inom till exempel säkerhet, övervakning, energioptimering, fastighetsjour, krisrespons och jour för arbetsplatsservice.

Addicis larmcentral är del av lösningen när kundkännedom, flexibilitet och hög servicenivå är avgörande

Vår kompetens och långa erfarenhet inom fastighet, säkerhet och FM gör att vi kan lösa problem, oavsett vilken tjänst eller tid på dygnet som ett larm eller samtal kommer in. Med Addicis larmcentral som en del i en FM-lösning är vi alltid tillgängliga, och ger våra kunder en unik flexibilitet och skalbarhet.

Addici uppfyller de höga krav som ställs på en certifierad och auktoriserad larmcentral, exempelvis vad gäller IT-säkerhet, larmhanteringssystem och reservkraft. Vi har valt att investera i ett av de bästa larmhanteringssystemen, och vår larmcentral är en av de modernaste i Sverige.

Våra kunder värdesätter smidighet och kostnadseffektivitet, men framför allt trygghet för personal, verksamhet och fastigheter.


Samarbete med Safe Solutions Consulting

Med start från den 18 december 2023 inleder Safe Solutions Consulting i Sverige AB ett strategiskt samarbete med Addici larmcentral för att förstärka sina övervakningstjänster. Genom detta partnerskap kommer Safe Solutions Consulting att dra nytta av Addici larmcentrals professionella tjänster för att effektivt hantera och övervaka sin innovativa kameraplattform. Detta stärker Safe Solutions Consultings förmåga att erbjuda högkvalitativa och skräddarsydda lösningar för säkerhet och övervakning på marknaden.

Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

vd på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte hantera jobbansökningar via e-post. Vi hänvisar dig till sidan för lediga jobb hos vårt moderbolag Coor.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.