• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Trygg säkerhetslösning för din bransch

Addici är ett säkerhetsföretag för alla branscher och tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda unika säkerhetslösningar anpassade för just din bransch.

Väktare vid brandsläckare

Utveckling pågår!
Under hösten växer nya och starkare erbjudanden fram. Välkommen tillbaka hit för att läsa om dem.

Säkerhetsföretag med säkerhetslösningar anpassat för din bransch

Våra säkerhetslösningar skapar trygghet för medarbetare och skyddar fastigheter. En viktig komponent är att vi alltid har våra kunders behov i fokus med god kännedom om kundernas marknad. Vi har lång erfarenhet från kunder med högt ställda säkerhetskrav inom bank, försvarsindustri, luftfart, infrastruktur, verkstadsindustri, kontor och köpcentrum. Vi använder vår erfarenhet och expertis för att skräddarsy den bästa lösningen för varje kund.

Som dotterbolag till ett av Nordens ledande facility management-bolag vågar vi dessutom påstå att vår säkerhetspersonal är bäst i klassen på service och bemötande. Här är några av de branscher vi är vana att jobba med:

Addicis väktare och ordningsvakter har gedigen erfarenhet av köpcentrums- och butiksbevakning och hjälper er att skapa en trygg handelsplats, såväl för personal som för besökare. Vi vet att serviceinriktad och hjälpsam personal skapar trygghet och alla våra medarbetare har gått utbildningen Service i stjärnklass. Våra säkerhetslösningar kan också anpassas unikt för just din verksamhet.

Idag handlar säkerhetslösningar till stor del om smart teknik, inte minst för att minska personalkrävande arbetsmoment. På Addici har vi många smarta lösningar för kontorsmiljö som höjer servicenivå och säkerhet samtidigt som de sänker kundens kostnader. Det gör att vår säkerhetspersonal kan fokusera på bemötande och service samtidigt som de skapar en trygg kontorsmiljö. 

Vi skapar driftsäkra och trygga arbetsplatser genom innovativa tekniska övervakningslösningar i kombination med rondering. Dessutom kan vi hjälpa till med alla delar av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).


Kontakta Addici

Vill du prata säkerhet för framtiden? Kontakta oss.

Addici har en bred portfölj av ledande säkerhets- och trygghetstjänster. Vi vill gärna berätta för dig om hur våra kostnadseffektiva tjänster stärker och framtidssäkrar din verksamhet.

Utmana gärna din nuvarande säkerhetsleverantör och jämför med Addicis innovativa lösningar.

Andreas Glansborg

vd på Addici

Vill du arbeta hos oss?

Vi kan tyvärr inte ta emot jobbansökningar via formulär eller e-post. Välkommen till sidan för lediga jobb.

GDPR
Läs Addicis data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Addicis webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@addici.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Addici-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Addici genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@addici.com.