Sök
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Våra kurser

Våra utbildningar kan självklart skräddarsys efter behov avseende omfattning och innehåll för att passa varje utbildningsuppdrag. Undantaget för detta är HLR & Första hjälpen-utbildningarna som följer HLR-rådets kvalitets- och standardkrav.

HLR-AED

Kortare och enklare introduktionskurs till HLR och hjärtstartare. Rekommenderas till alla på arbetsplatsen.

HLR-AED
Tidsåtgång: 3 timmar
Max antal deltagare: 12 st
Kursen omfattar: Konstaterat hjärtstopp, HLR med hjärtstartare, luftvägsstopp, scenarioträning och larmrutiner.

D-HLR

Fördjupad påbyggnadskurs i HLR med hjärtstartare. Rekommenderas till utvalda HLR-ansvariga, ca 10-12 st per arbetsplats.

D-HLR
Tidsåtgång: 4 timmar
Max antal elever: 6 st

Förkunskap: HLR-AED
Kursen omfattar: Fördjupning inom konstaterat hjärtstopp, HLR med hjärtstartare, luftvägsstopp, scenarioträning och larmrutiner. Stort fokus ligger på scenarioträningar.

Första hjälpen L- ABC & HLR

Första hjälpen på skadeplats; Läge, andning, blödning och chock samt enklare scenarioträning. Rekommenderas till alla som arbetar på arbetsplatser med skaderisk.

Första hjälpen L-ABC
Tidsåtgång: 4 timmar
Max antal elever: 12 st
Kursen omfattar: Första hjälpen på skadeplats; läge, andning, blödning och chock/cirkulationssvikt, HLR med hjärtstartare samt scenarioträning.

Konflikthantering - hot och våld

Kursen omfattar: Konfliktens mekanismer, hotbilder, bemötande, verbal och fysisk deskalering, rutiner efter en incident, förberedelse av arbetsplatsen och medarbetare samt enklare scenarioträning.

Konflikthantering - hot och våld
Tidsåtgång: 3 timmar
Kursen omfattar: Konfliktens mekanismer, hotbilder, bemötande, verbal och fysisk deskalering, rutiner efter en incident, förberedelse av arbetsplatsen och medarbetare samt enklare scenarioträning.

Svinn och bedrägeri

Kursen omfattar: Butikssvinn, Bedrägerier, Internt svinn, rättigheter och skyldigheter

Svinn och bedrägeri
Tidsåtgång 2 timmar
Kursen vänder sig till butikspersonal och butikschefer.
Kursen innehåller: Butikssvinn, Bedrägerier, Internt svinn, rättigheter och skyldigheter

Rån och hot

Syftet med utbildningen är att förbättra säkerheten och kunskapen för medarbetarna i butiken för att förebygga risken för rån eller överfall.

Rån och hot
Tidsåtgång 2 timmar
Kursen vänder sig till butikspersonal och butikschefer.
Syftet med utbildningen är att förbättra säkerheten och kunskapen för medarbetarna i butiken och på så sätt förebygga risken för rån eller överfall.

Jesper Borrfors

Stabschef

Vill du arbeta hos oss? Alla våra lediga jobb hittar du här.
Vilken eller vilka utbildningar intresserar er? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakta oss

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.