• Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Addici Security etablerar verksamhet i Belgien

Addici Security, dotterbolag till Coor, etablerar verksamhet i Belgien från årsskiftet. Genom det lokala bolaget skapas en stabil plattform för Coor och Addici Security att växa service- och säkerhetsleveranser i Belgien.

Addici Security växer i Belgien och i samband med etableringen har Addici rekryterat ett 50-tal säkerhetsvakter. Initialt kommer Addici att ta över Coors befintliga leverans av säkerhetstjänster till en av Coors större kunder i Gent, men målet är att växa verksamheten i regionen. Addici Security i Belgien kommer att erbjuda allt från personell bevakning till kvalificerad säkerhetsteknik. Coor har sedan tidigare verksamhet i landet.

  •  - "Det här är en milstolpe i Addicis historia och vi är mycket glada över etableringen i Belgien. Nu har vi möjlighet att tillsammans med en av våra större kunder arbeta med kontinuerlig utveckling av hela säkerhetsleveransen, både inom teknik och service. Dessutom är vi övertygade om att vårt erbjudande kommer att attrahera belgiska kunder som vill ha en säkerhetsleverantör med ett komplett tjänsteutbud", säger Johan Färm, vd Addici Security.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Färm, vd Addici Security 
johan.farm@coor.com eller +46 10 559 71 76

Sofie Schough, kommunikationschef Coor i Sverige
sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83

Addici Security har levererat säkerhetstjänster i snart 40 år och har en bred och gedigen erfarenhet inom samtliga säkerhetstjänster. Addici är sedan 2013 en del av Coor-koncernen som är en ledande facility management-leverantör. Tillsammans erbjuder vi våra kunder ett komplett tjänsteerbjudande inom såväl personell bevakning som säkerhetsteknik, utbildningar och konsultation. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas säkerhet integrerat med andra serviceleveranser, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Addicis kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter, bland annat Ericsson, Jernhusen, ICA, NCC, Sandvik, Borealis, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se samt www.addici.se.