Sök
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Addici startar auktoriserad larmcentral

Addici Security startar en egen certifierad och auktoriserad larmcentral. Larmcentralen erbjuder bland annat larmmottagning, larmverifiering, kamerarondering och jourförmedling. Genom larmcentralen skapas även en bas för koncernbolaget Coors satsning på smarta uppkopplade system inom fastighetstjänster där teknik kan användas mellan olika tjänster och behov hos kunderna.

Addici tillsammans med Coor erbjuder redan idag, genom Security Center, säkerhetstjänster på distans till flera av Sveriges största företag. Larmcentralen kompletterar dessa tjänster genom att erbjuda jour- och 24/7-tjänster för att möta komplexa kundbehov. Den nya larmcentralen stärker Coors position som Nordens ledande facility management leverantör med säkerhetstjänster i egen regi.

- För våra kunder blir det en stor fördel att kunna samla sina uppkopplade system hos en och samma leverantör. Det blir mer kostnadseffektivt, ger tillgänglighet dygnet runt och möjliggör introduktion av nya tjänster. Det är speciellt viktigt för kunder med stora och komplexa behov inom säkerhet och fastighetsdrift, säger Magnus Wikström, vd Coor i Sverige.

- Vi fokuserar på skräddarsydda larmcentralstjänster. Vår erfarenhet och bredd i serviceerbjudandet gör att vi snabbt kan lösa kundens behov, oavsett vilken tjänst eller tid på dygnet som ett larm eller samtal kommer till larmcentralen, säger Marcus Dover, kontraktschef Coor Säkerhet, och Johan Färm, vd Addici Security.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Färm, vd Addici Security

johan.farm@coor.com eller +46 10 559 71 76

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83

Addici Security har levererat säkerhetstjänster i snart 40 år och har en bred och gedigen erfarenhet inom samtliga säkerhetstjänster. Addici är sedan 2013 en del av Coor-koncernen som är en ledande facility management-leverantör. Tillsammans erbjuder vi våra kunder ett komplett tjänsteerbjudande inom såväl personell bevakning som säkerhetsteknik, utbildningar och konsultation. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas säkerhet integrerat med andra serviceleveranser, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Addicis kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter, bland annat Ericsson, ICA, NCC, Sandvik, Borealis, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se samt www.addici.se.