Sök
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Addici Security får fortsatt förtroende av Sandvik Material Technology

I samband med att Coor har tecknat nytt avtal med industrikoncernen Sandvik Materials Technology har Addici Security vunnit delen om leverans av bevakningstjänster till bolagets anläggningar i Sandviken. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2022 och löper under tre år med möjlighet till fyra års förlängning.

Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning. Sedan 2013 har Addici Security haft förtroendet att leverera bevakningstjänster till Sandvik i form av bl.a. rondering, larmmottagning, trafik- och tillträdeskontroller och passerkortshantering.

I det nya IFM-avtalet där Addici ansvarar för bevakningen ingår Coors leveranser av fastighetstjänster samt arbetsplaststjänster så som reception, post, växeltelefoni, vaktmästeri, flyttservice och lokalvård.

  • – Samarbetet med Sandvik är mycket viktigt för Addici och vi är glada över det fortsatta förtroendet. Det nya avtalets längd borgar för god långsiktig utveckling av leveransen och öppnar för nya smarta synergier mellan de olika FM-tjänsterna. Det lägger även grunden för det fortsatta arbetet med att stärka säkerheten genom bl.a. nya tekniska lösningar och fortsatt stort fokus på service genom hela leveransen, säger Johan Färm, vd Addici Security.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Färm, vd Addici Security johan.farm@coor.com eller +46 10 559 71 76

Sofie Schough, kommunikationschef Coor i Sverige sofie.schough@coor.com eller + 46 10 559 59 83

Addici Security har levererat säkerhetstjänster i snart 40 år och har en bred och gedigen erfarenhet inom samtliga säkerhetstjänster. Addici är sedan 2013 en del av Coor-koncernen som är en ledande facility management-leverantör. Tillsammans erbjuder vi våra kunder ett komplett tjänsteerbjudande inom såväl personell bevakning som säkerhetsteknik, utbildningar och konsultation. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas säkerhet integrerat med andra serviceleveranser, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Addicis kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter, bland annat Ericsson, ICA, NCC, Sandvik, Borealis, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se samt www.addici.se.