Sök
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Addici vinner säkerhetsuppdrag på Borealis

Addici Security har tecknat nytt avtal om leverans av Säkerhetsvakter på Borealis i Stenungsund. Uppdraget startar upp den 1 september och löper under 3 år med möjlighet till förlängning.

Det nya uppdraget stärker samarbetet mellan Addici och Borealis och blir ett viktigt kompetenscentrum för brand, räddning och HMS inom Addici. Säkerhetstjänster som ingår är bland annat inom heta arbeten, slutna inträden och räddning.

  • - Vi är stolta över förtroendet vi får av Borealis, att vi nu får bygga på vårt
    uppdrag med leverans av Säkerhetsvakter är glädjande. Vi har ett stort fokus på HMS och det är något som har varit avgörande för att få samarbetet gällande säkerhetstjänster på plats, säger Johan Färm, vd Addici Security.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Färm, vd Addici Security 

johan.farm@coor.com eller 010 559 71 76

Sofie Schough, kommunikationschef, Coor i Sverige

sofie.schough@coor.com eller 010 559 59 83

Addici Security har levererat säkerhetstjänster i snart 40 år och har en bred och gedigen erfarenhet inom samtliga säkerhetstjänster. Addici är sedan 2013 en del av Coor-koncernen som är en ledande facility management-leverantör. Tillsammans erbjuder vi våra kunder ett komplett tjänsteerbjudande inom såväl personell bevakning som säkerhetsteknik, utbildningar och konsultation. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas säkerhet integrerat med andra serviceleveranser, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Addicis kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter, bland annat Ericsson, ICA, NCC, Sandvik, Borealis, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se samt www.addici.se.