Tjänster

addici

Några av de tjänster som vi erbjuder är:

 • stationär bevakning
 • ronderande bevakning
 • SBA (systematiskt brandskyddsarbete)
 • parkeringsservice
 • butikskontroll- försäljningskontroll/Mystery Shopper
 • leveranskontroll
 • utpasseringskontroll
 • receptionstjänster
 • CCTV/trygghetscenter
 • säkerhetskonsultation
 • säkerhetschefsfunktion
 • säkerhetsutbildning (kortbedrägeri, kris/konflikthantering, svinn, brand)
 • säkerhetsteknik